ระบบขอใช้รถยนต์ราชการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฏร์ธานีตารางแสดงการขอใช้รถประจำวัน

ระเบียบการขอใช้บริการรถยนต์ราชการ

ประกาศ เรื่อง ระเบียบการขอใช้บริการรถยนต์ราชการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

Read

ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงระเบียบการขอใช้บริการรถยนต์ราชการ วข.สฎ.

Read

ประกาศการเปลี่ยนแปลงการขอใช้บริการรถยนต์ราชการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

Read

แบบฟอร์มขอใช้รถยนต์

แบบฟอร์มใบขอใช้รถยนต์ราชการวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

Line Alert

ตั้งค่ารับการแจ้งเตือนจากระบบผ่านโปรแกรม Line ให้ผู้ใช้งานเพิ่มไลน์ official ของระบบจองรถเป็นเพื่อนจาก Line ID : @mjv0853h

แล้วทำตามคำแนะจากระบบเพื่อเป็นการลงทะเบียนผู้ใช้งาน